Vernonia fastigiata  Narrow-leafed Vernonia 
Vernonia fastigiata
Moletadikgwa Wildlife Sanctuary

tuis       home      veldblomlys      flower list      next