Brachylaena rotundata   mountain silver-oak  bergvaalbos
Brachylaena rotundata flowers
Moletadigkwa Wildlife Sanctuary, Apr 2019
Brachylaena rotundata
Moletadigkwa Wildlife Sanctuary, Apr 2019
Brachylaena rotundata
Moonriver Mountain Retreat, Apr 2019
Brachylaena rotundata
Moonriver Mountain Retreat, Jan 2023
Brachylaena rotundata
Moletadigkwa Wildlife Sanctuary

tuis       home      boomlys     tree list     next